Condividi

Oroscopo Li Stiddi di Patti Fox – 27 Aprili – 3 Maiu 2024

sabato 27 Aprile 2024

 

Dalla Redazione de ilSicilia.it, questo è Li stiddi di Patti Fox, il nostro oroscopo, rigorosamente, in lingua siciliana. L’appuntamento con le stelle a cadenza settimanale, ogni venerdì, con la vostra Patti Fox.

Per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio, iscrivetevi al podcast “Li stiddi di Patti Fox”.

Ma cosa ricinu li stiddi sta simana? 27 Aprili – 3 Maiu 2024

Buon Primo Maggio!

Ariete

Arieti di lu me cori, sta simana tuttu chiddu ca vi succedi vi pari maravigghiusu. Veru è: nto travagghiu stati guadagnannu terrenu, jornu dopo jornu, e nt’amuri, ‘un faciti chi pinzari a lu futuru cu ccù aviti nto cori. “A casa, senz’a fimmina, ‘mpuvirisci”. Addivirtitivi cu Tori, Scurpiuna e Acquari e ni sti setti jorna ascutati “Ancora”, na canzuni di Eduardo De Crescenzo…

Amuri 10; Travagghiu 9; Furtuna 10

Toro

Tori beddi, sta simana aviti a circari di stari ‘o vostru  postu nto tarvagghiu e, puru, nt’amuri. Pari ca avissivu li murriti. “Li sordi di lu ‘nfinfirinfì si li mancia lu ‘nfinfirinfà”. Addivirtitivi cu Vergini e Bilancie e ni sti setti jorna ascutati “Soldi”, na canzuni di Renato Zero.

Amuri 7; Travagghiu7; Furtuna 7

Gemelli

Gemelli mia, sta simana siti vugghiusi di canciari, aviti comu na rivoluziuni ca vi nasci rintra, pi furtuna sulu nto travagghiu, sinnò li cumpagni di vita s’avissiru a scantari. “Acqua ca duna a tanti vadduni a mari ‘un ci arriva”. Addivirtitivi cu Arieti e Tori e ni sti setti jorna ascutati “La storia siamo noi”, na canzuni di Francesco De Gregori.

Amuri 8; Travagghiu 8; Furtuna 9

Cancro

Cari li me Cancri, sta simana viriti l’amuri ‘unnegghiè, ma accussì rati troppu picca ‘o travagghiu. A tisticedda l’aviti supra i nùvuli e siti tutti priati, megghiu accussì. “Assai beni balla, l’omu ca furtuna sona”.  Addivirtitivi cu Liuna e Scurpiuna e ni setti jorna ascutati “Nuvole e lenzuola”,  na canzuni di li Negramaro.

Amuri 9; Travagghiu 7; Furtuna 10

Leone

Liuna amurusi, sta simana avissivu a pinzari a manciari tanticchiedda menu, picchì appena finiti lu vuccuni, vinni pintiti. Dui su li cosi, o vinni futtuti e v’arricriati o riciti basta a sta fami nirvusa. Puru lu travagghu e l’amuri dipinninu ri sta cosa. “Carni fa carni, pani fa panza, vinu fa danza ”. Addivirtitivi cu Capricorna e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Voglio vederti danzare”, na canzuni di Franco Battiato.

Amuri 7; Travagghiu7; Furtuna 8

Vergine

Vergini beddi, sta simana aviti li chiavi r’u munnu nti manu e arrinisciti nzocca vuliti: travagghiu, amuri, divertimenti. ‘Un mittiti, però, troppu sali nta pasta.  “Beatu cui cu li ricchizzi avi ciriveddu”. Addivirtitivi cu Arieti, Cancri, Tori e Acquari e ni sti setti jorna ascutati “Prima di partire per un lungo viaggio”, na canzuni di Irene Grandi.

Amuri 10; Travagghiu 10; Furtuna 10

Bilancia

Bilancie di lu me cori, sta simana aviti pacienzia e ‘un sapiti comu sta cosa veni vista bonu nto travagghiu. L’amuri ’nzirta na surprisa ca vi fa arristari alluccuti. “Cu la prudenza, lu munnu si vinci”. Addivirtitivi cu Cancri e Vergini e ni sti setti jorna ascutati “E scopro cos’è la felicità  ”, na canzuni di Elisa.

Amuri 9; Travagghiu 9; Furtuna 9

Scorpione

Scurpiuna beddi, sta simana siti ‘nsuffibbrili e lu capieru tutti. Nto travagghi ‘un virinu l’ura ca passa lu tempu p’un avirivi tra li peri; nt’amuri vi vulissivu sempri a travagghiari pi lu stessu motivu. “Spassu di strata e triulu di casa”. Addivirtitivi cu li Pisci, l’unicu signu ca vi supporta, e  ni sti setti jorna ascutati “Noia mortale”, na canzuni di Colapesce e Dimartino.

Amuri 6; Travagghiu 6; Furtuna 6

Sagittario

Sagittari mia, sta simana aviti tri pinzeri fissi: amici, amuri e pi ccù ‘un l’avi, truvallu. Di travagghiu ‘un ni vuliti e faciti lu strittu nicissariu.“Santa lagnusia, `un m`abbannunati chi mancu speru d’abbannunari ia”. Addivirtitivi cu Arieti,  Scurpiuna e Acquari e ni sti setti jorna ascutati “Dolce far niente”, na canzuni di Jovanotti.

Amuri 10; Travagghiu 6; Fortuna 8

 

Capricorno

Cari li me Capricorna, sta simana lu passatu torna e ‘un vi lassa ‘ndifferenti. Sta cosa vi turmenta picchì ‘un ci pinsavavu cchiù. L’amuri, anzi lu ricordu di chiddu ca fu, ‘un vi fa stari sereni mancu nto travagghiu. “Cu prima ‘un pensa, appressu suspira”. Addivirtitivi cu Gemelli, Scurpiuna e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Se io Se lei”, na canzuni di Biagio Antonacci.

Amuri 6; Travagghiu 6; Furtuna 6

Acquario

Acquari sapuriti, sta simana aviti tanti ‘ncontri ca ponnu iri beni si vuatri, però, ‘un li pigghiatu sutta gamma. Aviti a sturiari e metterivi d’impegnu. L’amuri, bedda matri, pi na simana lassatilu perdiri. Cu voli capiri, capisci. “U guaragnu fa passari tutti li stanchizzi”. Addivirtitivi cu Tori, Scurpiuna e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Apnea”, na canzuni di Emma.

Amuri 7; Travagghiu 8; Furtuna 10

Pesci

Pisci amurusi, sta simana ‘un vuliti sulu farivi apprizzari, ma arrispittari pi chiddu ca faciti nto travagghiu e, puru, nt’amuri. Ni stu mumentu vuliti riciviri, ‘un sulu dari. “I chiacchiri su’ chiacchiri, ma ‘a putiara voli puru i picciuli”. Addivirtitivi cu Tori Cancri, Bilancie e Sagittari e ni sti setti jorna ascutati “Potremmo ritornare”, na canzuni di Tiziano Ferro.

Amuri 8; Travagghiu 9; Furtuna 10

Questo articolo fa parte delle categorie:
Condividi
ilSiciliaNews24

Palermo, Settecannoli e riqualificazione della Costa Sud: tra speranze, progetti, degrado e impegno civico CLICCA PER IL VIDEO

Nuova tappa del viaggio de ilSicilia.it tra i quartieri di Palermo alla rubrica “La città chiama…”. Questa volta è il turno di Settecannoli, nella seconda circoscrizione, in cui ricade il lungomare della Costa Sud di Palermo. L’intervista a Sergio Oliva.

BarSicilia

Bar Sicilia, Elena Pagana: “Parco dell’Etna e riserve, ecco cosa stiamo facendo per l’ambiente” CLICCA PER IL VIDEO

Dalle politiche per la fruizione dei parchi alle attività dell’Arpa fino alla pianificazione, ospite di Bar Sicilia è l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Elena Pagana

La Buona Salute

La Buona Salute 63° puntata: Ortopedia oncologica

La 63^ puntata de La Buona Salute è dedicata all’oncologia ortopedica. Abbiamo visitato l’Ospedale Giglio di Cefalù, oggi punto di riferimento nazionale

Oltre il Castello

Castelli di Sicilia: 19 ‘mini guide’ per la sfida del turismo di prossimità CLICCA PER IL VIDEO

Vi abbiamo accompagnato tra le stanze di 19 splendidi Castelli di Sicilia alla scoperta delle bellezze dei territori siciliani. Un viaggio indimenticabile attraverso la storia, la cultura, l’enogastronomia e l’economia locale, raccontata dai protagonisti di queste realtà straordinarie.