Condividi

Oroscopo Li Stiddi di Patti Fox – 11-17 Maiu 2024

sabato 11 Maggio 2024

 

Dalla Redazione de ilSicilia.it, questo è Li stiddi di Patti Fox, il nostro oroscopo, rigorosamente, in lingua siciliana. L’appuntamento con le stelle a cadenza settimanale, ogni venerdì, con la vostra Patti Fox.

Per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio, iscrivetevi al podcast “Li stiddi di Patti Fox”.

Ma cosa ricinu li stiddi sta simana? 11-17 Maiu 2024

 

Ariete

Arieti di lu me cori, sta simana faciti joca di focu e siti li nummaru unu sia nto travagghiu, ca nt’amuri. Uncinnè pi nuddu e vuatri ca lu sapiti, accanzàti favuri. “Ariu nèttu ‘un si scanta di tròna”. Addivirtitivi cu Gemelli, Cancri e Pisci  e ni sti setti jorna ascutati “Tutta la vita”, na canzuni di Lucio Dalla.

Amuri 10; Travagghiu 10; Furtuna 10

Toro

Tori beddi, sta simana li pianeti granni e chiddi nichi vi sunnu amici e vi dicinu di elettivari tra lu travagghiu e li sentimenta. Fussi ca fussi la vota bona, mi parissi ca l’amuri è supra ogni cosa? “Cu bbonu si sarvà bbonu s’attruvà”. Addivirtitivi cu Liuna, Vergini, Scurpiuna e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Cara”, na canzuni di Lucio Dalla.

Amuri 10; Travagghiu9; Furtuna 10

Gemelli

Gemelli mia, sta simanata è accussì bedda ca passa nta na vulata. Arricriativi cu sti jurnati ca ànnu lu ventu m’puppa sia nt’amuri, sia nto travagghiu e, mi vogghiu arruinare, sia in tuttu chiddu c’aviti a fari. “Cu è vicinu a lu sùli si cuadìa”. Addivirtitivi cu Gemelli, Liuna e Bilancie e ni sti setti jorna ascutati “La sera dei miracoli”, na canzuni sempri di Dalla. (Accussì mi pigghià).

Amuri 10; Travagghiu 9; Furtuna 10

Cancro

Cari li me Cancri, puru si nta sta simana aviti ddi rummuliùsi di Mercurio, ca vi vulissi fari acchianari la frevi (battuta pi ccu ‘un la capì) e Marti, ca vi vulissi sciarreri, ci su  Venere e lu Suli, ca su spiciùsi e arruvinanu la fera di ddi du beddi spicchi. “Cumanna e vacci”.  Addivirtitivi cu Vergini  e Scurpiuna e ni setti jorna ascutati “L’ultima luna”,  na canzuni di  Lucio Dalla.

Amuri 8; Travagghiu 8; Furtuna 9

Leone

Liuna amurusi, sta simana mancu tantu, aviti un diavulu pi capiddu. La me dumanna è, picchì? Lu travagghiu vi runa suddisfazziuna, l’amuri puru, certu l’aviti a voliri, però. “Cu nesci arrinesci”. Addivirtitivi cu Gemelli, Liuna, Sagittari e Acquari  e ni sti setti jorna ascutati “Felicità”, na canzuni di Dalla e Morandi, ca macari vi po’ esseri d’ispirazioni.

Amuri 8; Travagghiu 9; Furtuna 9

Vergine

Vergini beddi, sta simana è bunaredda, ma sta arrivannu Giove ni li Gemelli. Chistu chi voli assignificari? Ca aviti a esseri ancora cchiu cu la testa supra li spaddi e si cci su così di spidugghiari, mi raccumannu, ‘un pirditi tempu. Travagghiu e amuri senza surprisi. “Cu pigghia prìma unn’è gabbàtu all’ùrtimu”. Addivirtitivi cu Arieti, Scurpiuna e Capricorna, vi li cunsigghiu, ma li stiddi mi dicinu accussì e accussì dicu, e ni sti setti jorna ascutati “Cosa sarà”, na canzuni di cu? Tantu pi canciari di Lucio Dalla.

Amuri 9; Travagghiu 9; Furtuna 9

Bilancia

Bilancie di lu me cori, sta simana aviti a cuntari, comu minimu finu a mille, prima di pigghiari na strata nova, ca putissi esseri chidda iusta, stamu attenti. Lu travagghiu, pi sta mutivazioni, vi viri cunfusieddi e l’amuri ni paga li spisi. “Cu si susìu lu pòstu pirdìu”. Addivirtitivi cu Tori, Cancri, Scurpiuna, Capricorna e Acquari e ni sti setti jorna ascutati “Balla balla ballerino ”, na canzuni, ‘nduvinati di cu? Di Lucio Dalla.

Amuri 8; Travagghiu 8; Furtuna 8

Scorpione

Scurpiuna beddi, sta simana aviti a stari attentuliddi a chiddu ca diciti e faciti. Passat nt’amuri, ma nto travagghiu puru li mura ascutanu. ‘Un addumannati cunsigghiu a nuddu, ma faciti di testa vòstra, ca è la megghiu cosa. “A lu cavaddu gastimàtu ci lùci lu pilu”. Addivirtitivi cu li Arieti e Liuna e ni sti setti jorna ascutati “Chissà se lo sai”, na canzuni, oramai lu sapiti, di Lucio Dalla.

Amuri 7; Travagghiu 7; Furtuna 8

Sagittario

 

 

Sagittari mia, sta simana siti lunatici: arriditi, v’infuriati, nisciti, vi chiuiti rintra. Amaru cu travagghia cu vuatri e, ancora chiossà, cu v’avi tra li peri lu restanti tempu. Na suluziuni ci fussi, diciti ca ni stu momenti aviti necessità di stari pi li fatti vòstri e chi quannu v’arripigghiati, vulissivu tanticchiedda di tenerezza, ca ‘un uasta mai. “Difènni lu tò pi lu tòrtu e pi lu rittu”.  Addivirtitivi cu Arieti, Tori, Acquari e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Stella di mare”, na canzuni di Lucio Dalla.

 

Amuri 8; Travagghiu 7; Fortuna 8

 

Capricorno

Capricorna sciarriarreddi, sta simana aviti a circari di parrari cu carma e, ‘mmeci, vulissivu ittari vuci. Secunnu mia ‘uncinnè bisognu né nto travagghiu, né nt’amuri. ‘La lìngua ‘un avi ossu ma spacca l’òssa”. Addivirtitivi cu Tori, Liuna e Capricorna e ni sti setti jorna ascutati “Telefonami tra vent’anni”, na canzuni di ‘un lu ricu cchiù tantu vi persuaditi di cu è.

Amuri 7; Travagghiu 7; Furtuna 9

Acquario

Cari li me Acquari, sta simana siti rudusi, vi la tirati e ‘un v’arrinniti cuntu ca quarcunu sta suffrennu. Nto travagghiu passati supra a cuegghiè, nt’amuri, ‘mmeci, circati di irici a la lieggia, picchì chiddu ca faciti putissi, un dumani, struppiarivi. “Cu manìa lu meli si licca li ìta”. Addivirtitivi cu Scurpiuna, Sagittari, Capricorna e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Ma come fanno i marinai”, na canzuni di Lucio Dalla.

Amuri 7; Travagghiu 9; Furtuna 10

Pesci

Pisci amurusi, sta simana vi vònnu tutti, ma no pi babbiari, ma picchì persiru la testa. Tra centu, quarcuni di bonu ci sarà? Ia dicu di sì. Nto travagghiu li stiddi sunnu di la vòstra parti. Un beddu consigghiu lu vuliti? Nisciti, accanusciti, viviti e manciati. “Matrimoni e viscuvàti di lu cèlu su mannàti”. Addivirtitivi cu Tori Gemelle, Liuna e Bilancie e ni sti setti jorna ascutati “Cara”, na canzuni di Lucio Dalla, ca ni sti sette jorna accumpagnerà tutti li signi.

 

Amuri 10; Travagghiu 10; Furtuna 10

Questo articolo fa parte delle categorie:
Condividi
ilSiciliaNews24

Palermo, Settecannoli e riqualificazione della Costa Sud: tra speranze, progetti, degrado e impegno civico CLICCA PER IL VIDEO

Nuova tappa del viaggio de ilSicilia.it tra i quartieri di Palermo alla rubrica “La città chiama…”. Questa volta è il turno di Settecannoli, nella seconda circoscrizione, in cui ricade il lungomare della Costa Sud di Palermo. L’intervista a Sergio Oliva.

BarSicilia

Bar Sicilia, Cracolici: “La mafia ha scelto forme diverse per infiltrarsi nei territori”

Nel nome di Falcone, di Borsellino e dei simboli dell’Antimafia che hanno saputo essere esempio e testimonianza, Cracolici riassume l’attività svolta dal suo insediamento alla guida della commissione sino a oggi

La Buona Salute

La Buona Salute 63° puntata: Ortopedia oncologica

La 63^ puntata de La Buona Salute è dedicata all’oncologia ortopedica. Abbiamo visitato l’Ospedale Giglio di Cefalù, oggi punto di riferimento nazionale

Oltre il Castello

Castelli di Sicilia: 19 ‘mini guide’ per la sfida del turismo di prossimità CLICCA PER IL VIDEO

Vi abbiamo accompagnato tra le stanze di 19 splendidi Castelli di Sicilia alla scoperta delle bellezze dei territori siciliani. Un viaggio indimenticabile attraverso la storia, la cultura, l’enogastronomia e l’economia locale, raccontata dai protagonisti di queste realtà straordinarie.