Condividi

Oroscopo Li Stiddi di Patti Fox: 29 Giugnu – 5 Lugliu 2024

sabato 29 Giugno 2024

Dalla Redazione de ilSicilia.it, questo è Li stiddi di Patti Fox, il nostro oroscopo, rigorosamente, in lingua siciliana. L’appuntamento con le stelle a cadenza settimanale, ogni sabato, con la vostra Patti Fox.

Per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio, iscrivetevi al podcast “Li stiddi di Patti Fox”.

Ma cosa ricinu li stiddi sta simana? 29 Giugnu – 5 Lugliu 2024

 

Ariete

 

Arieti mia, sta simana na sula parola v’agghiummaria la vita ed è  “passatu”. Si pi certi versi vi fa pinzari a tutti ddi beddi cosi ca prima ‘un aviavu e ora sì, pi l’autri, ‘mmeci, vi metti li vastuna tra li roti picchì c’è quarcunu ca v’addumanna quarcosa ca, ancora, ‘un c’aviti datu.”Acqua, gìustizzia e fòcu, dùnacci lòcu”. Addivirtitivi cu Cancri, Liuna  e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Vinissi lu jornu e lu mumentu”, na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 9; Travagghiu 8; Furtuna 8

Toro

Tori di lu me cori, sta simana aviti nu pinzeru fissu: fari sordi e, quinni, travagghiari chiossà, sempri chiossà. Accussì facennu, però, vi iucati l’amuri e, ddòppu, chianciti puru. Menza parola. “Ammùccia ammùccia ca tuttu pàri”. Addivirtitivi cu Gemelli, Scurpiuna e Acquari e ni sti setti jorna ascutati “Tornu dissi amuri ”, na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 9; Travagghiu 10; Furtuna 9

Gemelli

Gemelli beddi, sta simana cu ttùttu ca aviti quarcunu ca vi vulissi fari li scarpi, siti frischi, pittinati e ‘un vi scumpuniti, a la facci di cu sapiti.  L’amuri fa  scrusciu e tutti lu sìentinu. “Cani cu la vùcca frìdda vùrpi ‘un ni pigghia”. Addivirtitivi cu Bilancie, Scurpiuna e Capricorna e ni sti setti jorna ascutati “Tornu dissi amuri”, na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 9; Travagghiu 9; Furtuna 9

Cancro

Cancri amurusi, sta simana amuri, amuri e, ancora, amuri. ‘Un aviti pietà di cu cerca e ‘unn’attrova? Vi sìentu arrispunniri: “E cu l’àppi pi mìa, quannu fui in sulità? Lu travagghiu è allazzatu. “Càvudu d’ammatinu vèntu allùra”. Addivirtitivi cu Tori e Pisci e ni setti jorna ascutati “E si sfarda la negghia (di la vita mia)”, na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 10; Travagghiu 8; Furtuna 10

 

Leone

Liuna duci, e puru, amari, sta simana avìti a essiri tutti uocchi sia nt’amuri, ca nto travagghiu picchì c’è quarchi scunchiurutu, ca si senti spertu, ca vi vulissi fari cariri. Li Stiddi vi ricinu, però, di gammiari e farici passari stu viziu. “Cu àvi cumpàgni àvi patrùna”. Addivirtitivi cu Gemelli, Vergini e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “Vuci mia cantannu vai”, na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 8; Travagghiu 8;  Furtuna 8

Vergine

Vergini  mia, sta simana aviti a nesciri l’ugna e accussì facennu certi cosi tinti s’alluntananu e  boninòvi arrivanu. Si mm’ascutati, cosi ranni faciti nto travagghiu e, puru, nt’amuri. Aviti a esseri, però, tanticchiedda cchiu semplici e menu rivèrsi. “Cu àvi lu màlu vicinu àvi lu màlu matìnu”. Addivirtitivi cu Gemelli, Cancri e Scurpiuna e ni sti setti jorna ascutati “Lu jornu ca cantavanu li manu”, na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 9; Travagghiu 9; Furtuna 9

Bilancia

Bilancie di lu me cori, sta simana avissivu a ricogghiri, sempri ca ni sti misi avìti travagghiatu bbònu. L’amuri è lu vòstru ciàtu e vuatri lu sciuriati comu fussi nu ciuri.”Cu cùnta ccì metti la sò ghiùnta”. Addivirtitivi cu Arieti, Vergini, Gemelli, Capricorna e Pisci  e ni sti setti jorna ascutati “Ciuri di strata” na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 9; Travagghiu 8 ; Furtuna 9

Scorpione

Scurpiuna beddi, sta simana è di biniriciri picchì vi sintiti spiranzusi, cuntenti, viriti sulu la biddizza e accussì fistanti comu siti, aviti lu munnu nto pugnu. Lu travagghiu fila e l’amuri ancora chiossai. “Cu màlu sèdi, màlu penza”. Addivirtitivi cu Vergini, Sagittari e Acquari e ni sti setti jorna ascutati “’U scrusciu d’u mari”, na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 10; Travagghiu 10; Furtuna 10

Sagittario

Sagittari amurusi, sta simana, Marti è nto Toru e li tri di l’oca servaggia, Suli, Mercuriu e Veniri, v’aiutanu a viriri comu mòvirivi sia nto travagghiu, sia nt’amuri. Putiti stari ammammaluccuti ed essiri asciluccati, tantu c’è cu travagghia pi vuatri. Cumpàgnu a dòlu è un gran cunsòlu”. Addivirtitivi cu Tori, Gemelli e Capricorna e ni sti setti jorna ascutati “Nuddu è di nuddu (e nuddu m’avi)”, na canzuni di Olivia Sellerio.

 

Amuri 8; Travagghiu 9; Fortuna 8

 

Capricorno

Capricorna duci, sta simana la parola ca v’apparteni è “priu”, picchi tuttu va cchiu chi bbònu. Tranquilli, ranni cuntintizza sia nto travagghiu, sia nt’amuri ca si sta preparannu pi la bedda stasciuni. “Cùrri quantu vò ca ccà t’aspettu”. Addivirtitivi cu Cancri e Virgini e ni sti setti jorna ascutati “Malamuri”, na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 9; Travagghiu 9; Furtuna 9

Acquario

Acquari beddi, sta simana nta ll’aria ci su troppi sciarri e la curpa è di l’autri. Mi raccumannu tiniti lu puntu e ‘un li faciti vinciri. Stu siddiu è generali e tocca tantu l’amuri quantu lu travagghiu. ”Cu sciàma si và ccunfessa”. Addivirtitivi cu Arieti, Gemelli, Scurpiuna  e Pisci e ni sti setti jorna ascutati “A Canzuncella”, na canzuni di Olivia Sellerio.

Amuri 7; Travagghiu 7; Furtuna 6

Pesci

 

Pisci mia, sta simana aviti li corna ‘nturciuniati e, quinni, una ni pinzati e centu ni faciti. Siti ginialuna sia nto travagghiu sia nt’amuri. Si cuntinuati accussì, cu vi ferma? “La curiusità sarà piccàtu ma è un pinzèri livàtu. Addivirtitivi cu Gemelli, Vergini e Sagittari e ni sti setti jorna ascutati “O que serà (A’ flor da terra)”, na canzuni di Olivia Sellerio.

 

Amuri 9; Travagghiu 9; Furtuna 10

Questo articolo fa parte delle categorie:
Condividi
ilSiciliaNews24

Decreto “svuota-carceri”, Pino Apprendi: “L’urlo dei detenuti, che la pena sia umana” CLICCA PER IL VIDEO

Con Pino Apprendi, garante dei detenuti del Comune di Palermo abbiamo analizzato e valutato in base all’esperienza delle carceri palermitane il Dl 92/2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 luglio 2024 in risposta all’emergenza carceraria.

BarSicilia

Bar Sicilia, Lagalla: “La ‘Santuzza’ offre a Palermo la motivazione per dare di più” CLICCA PER IL VIDEO

Il primo cittadino di Palermo ricorda l’importanza del 400° festino e al di là della valenza storica, coglie ancora una volta di più l’occasione e l’opportunità per motivare i palermitani ad essere persone e cittadini migliori.

La Buona Salute

La Buona Salute 63° puntata: Ortopedia oncologica

La 63^ puntata de La Buona Salute è dedicata all’oncologia ortopedica. Abbiamo visitato l’Ospedale Giglio di Cefalù, oggi punto di riferimento nazionale

Oltre il Castello

Castelli di Sicilia: 19 ‘mini guide’ per la sfida del turismo di prossimità CLICCA PER IL VIDEO

Vi abbiamo accompagnato tra le stanze di 19 splendidi Castelli di Sicilia alla scoperta delle bellezze dei territori siciliani. Un viaggio indimenticabile attraverso la storia, la cultura, l’enogastronomia e l’economia locale, raccontata dai protagonisti di queste realtà straordinarie.